Bank: ธนาคาร ธกส

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  ต้องการกู้เงินถูกกฎหมายอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่านการขอสินเชื่อกู้ง่ายและการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ 2023

  รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

  สนใจรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ดอกเบี้ยต่ำ 2022

  กู้ ธ.อ.ส

  กู้ ธ.อ.ส ช่วยเหลือผู้อยากมีบ้านในปี 65

  กู้เงิน ธ.ก.ส

  กู้เงิน ธ.ก.ส ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท

  สินเชื่อ ธกส ล่าสุด

  สินเชื่อ ธกส ล่าสุดอนุมัติไวภายใน 7 วัน

  ธนาคาร ธกส ปล่อยกู้เพิ่มเพื่อลูกค้าเกษตรสู้กับโควิด-19 2565

  อย่างที่ทราบกันดีว่าธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีจุดมุ่งหมายในการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรให้ดีขึ้นมาโดยตลอด รวมถึงในปี 2565/2022 ที่ทางธนาคาร ธกส. ได้ที่มีการปล่อยสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ทางธนาคาร ธกส. จึงได้มีการให้บริการด้านการกู้เงิน ธกส เพื่อให้ทางเกษตรกรสามารถนำเงินกู้ที่ได้จากการกู้เงิน ธกส ไปใช้จ่ายหรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับครอบครัวหรือธุรกิจของตนเอง ล่าสุด ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อธนาคาร ธกส โดยเป็นการกู้เงิน ธกส. เพื่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งทางธนาคาร ธกส ปล่อยเงินกู้สูงสุด 10000 บาท ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.5% ต่อเดือน แถมมาพร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อน ก็คือ การกู้เงิน ธกส. 10000 บาทนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ที่สำคัญคือ ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรกอีกด้วย เนื่องจากทางธนาคาร ธกส ได้รับความเห็นชอบจากมติ ครม. ให้มีการขยายเวลาการดำเนินการโครงการสินเชื่อธนาคาร ธกส ได้มีการขยายบริการกู้เงิน ธกส. ออกไปจนถึง 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ เกษตรกรท่านใดสนใจกู้เงิน ธกส. สามารถขอสินเชื่อธนาคาร ธกส. ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ LINE Official BAAc Family  หรือสอบถามรายละเอียดบริการสินเชื่อธนาคาร ธกสเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19 2565 ได้ที่ธนาคาร ธกส สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือติดต่อธนาคาร ธกสได้ที่เบอร์ติดต่อธนาคาร ธกส 02-555-0555 

  นอกจากสินเชื่อสู้ภัยโควิดแล้ว ธนาคาร ธกส มีสินเชื่ออะไรบ้างที่น่าสนใจ 2565

  การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจุดประสงค์หลักในการบริการของธนาคาร ธกส  ทำให้ธนาคาร ธกส ไม่ได้มีการปล่อยกู้เงิน ธกส. เพื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่ออย่างเดียวเท่านั้น แล้วสินเชื่อ ธกส. 2565 มีอะไรบ้างที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของด้านการเงิน  วันนี้ เราจึงขอนำเสนอบริการสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะจากธนาคาร ธกส มาฝาก 

  1.สินเชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) : สินเชื่อธนาคาร ธกส ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวงเงินกู้สูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ธกส และระยะเวลาในการชำระหนี้เงินกู้ ธกส แบ่งเป็น 3 กรณี 1.กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน  2. กรณีมีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน และ 3. กรณีเป็นเงินลงทุน ไม่เกิน 15 ปี 

  2.สินเชื่อโครงการเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต การเกษตรสู่ความยั่งยืน : ธนาคาร ธกส มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตแบบใหม่ และเพื่อส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ยิ่งยืนอีกด้วย โดยคุณสมบัติผู้กู้บริการสินเชื่อกับทางธนาคาร ธกส คือ จะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคล / ผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) / วิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร / เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร โดยทางธนาคาร ธกส จะให้กู้เงิน ธกส วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่ทางธนาคาร ธกส กำหนด 

  3.สินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer) : สินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร โดยนำนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนเพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อายุไม่เกิน 45 ปี สามารถเริ่มทำอาชีพเกษตรกรได้อย่างไม่มีสะดุด ทั้งนี้ คุณสมบัติที่กำหนดในดการกู้เงิน ธกส ก็คือ จะต้องเป็นทายาทเกษตรกรหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปีและต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44 โดยทางธนาคาร ธกส จะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท 

  ธนาคาร ธกส กับการบริการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

  เกษตรกรท่านไหนที่สนใจอย่างจะสมัครสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อกู้เงิน ธกส. ในปี 2565/2022 นี้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน การติดต่อธนาคาร ธกส ยากไหม  ทั้งนี้ การที่จะขอสินเชื่อหรือกู้เงินกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะต้องเป็นลูกค้าของทางธนาคาร ธกสและจะต้องเปิดบัญชี ธกส ก่อนถึงจะสามารถกู้เงิน ธกส ได้ ในส่วนของการบริการของทางธนาคาร ธกส ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร ธกส สาขามีที่ไหนบ้าง ธนาคาร ธกส เปิดกี่โมง/ธนาคาร ธกส ปิดกี่โมง ทั้งนี้ สามารถติดต่อธนาคาร ธกส ได้ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. โดยทางธนาคาร ธกส. จะมีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถติดต่อธนาคาร ธกสได้ที่เบอร์ติดต่อธนาคาร ธกส 02-555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน และสามารถตรวจสอบธนาคาร ธกส สาขาบริการใกล้บ้านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ธกสได้อีกด้วย