เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฎกออนไลน์

ไหว้พระ ๙ วัด ๗๖ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ...

ภาพพระบูชาจากผู้มีจิตศรัทธา ( ต่อหน้า ๒ )

๖๔๖. พระประธาน
วัดตาลเจ็ดต้น แม่ฮ่องสอน
บันทึกภาพโดย วิรัช ใจวิศาล

๖๔๕. พระประธาน
วัดนาจลอง แม่ฮ่องสอน
บันทึกภาพโดย วิรัช ใจวิศาล

๖๔๔. พระประธาน
วัดพระธาตุดอยแม่เย็น แม่ฮ่องสอน
บันทึกภาพโดย วิรัช ใจวิศาล

๖๔๓. พระประธาน
วัดทรายขาว แม่ฮ่องสอน
บันทึกภาพโดย วิรัช ใจวิศาล

๖๔๒. พระเจ้าอินทร์สาน
วัดพระธาตุดอยเวา เชียงราย
บันทึกภาพโดย วิรัช ใจวิศาล

๖๒๙. พระประธาน
วัดเขาเต่า ประจวบตีรีขันธ์
บันทึกภาพโดย ปิยมน อัจฉริยปัญญา

๕๒๙. พระประธาน
วัดพระโตอนครนายก
บันทึกภาพโดย การุณ ถีระวงศ์

๕๒๘. พระพุทธโกศัยศิริชัยศากยมุนี
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แพร่
บันทึกภาพโดย ด.ต.พิแรง คำลือ

๕๒๗. พระวิหาร
วัดพระใหญ่ ชลบุรี
บันทึกภาพโดย Chaiyut Sojipan

๕๒๖. พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร
วัดพระใหญ่ ชลบุรี
บันทึกภาพโดย Chaiyut Sojipan

๕๐๒. พระวิหาร
วัดเทพธิดา กรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพโดย ปิยมน อัจฉริยปัญญา

๔๔๐. สมเด็จองค์ปฐม
วัดเท่าซุง อุทัยธานี
บันทึกภาพโดย ปิยมน อัจฉริยปัญญา

๔๐๘. หลวงพ่อเต็ม
วัดใหม่ปลายห้วย พิจิตร
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๔๐๗. หลวงพ่อตะเคียนแก้ว
วัดใหม่ปลายห้วย พิจิตร
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๔๐๖. พระประธาน
วัดไผ่ล้อม แพร่
บันทึกภาพโดย สุทธิพงษ์ ลิมทโรภาส

๓๔๘. หลวงพ่อขาว
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๔๕. พระศรีอาริยะเมตตไตรย์
วัดป่าห้วยลาด เลย
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๔๔. พระประธาน
วัดเนรมิตวิปัสนา เลย
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๔๓. หลวงพ่อเพชร
วัดลานบุญ สมุทรปราการ
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๔๒. พระพุทธรูปหยก
วัดราชคีรีหิรัญญาราม พิษณุโลก
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๔๑. หลวงพ่อหยก
วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๔๐. พระประธาน
วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๓๔. พระประธาน
วัดท่าล้อ นครสวรรค์
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๓๒. พระพุทธวิโมกข์ (หยกขาว)
วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๓๑. พระพุทธมหารุ่งโรจน์
วัดป่าศรีถาวร พิษณุโลก
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๓๐. พระนอน
วัดกกไม้แดง พิษณุโลก
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๒๙. พระประธาน
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๒๖๕ . พระประธาน
วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
ภาพโดย ปิยมน อัจฉริยปัญญา

๓๒๗. พระประธาน
วัดกล้วย พระนครศรีอยุธยา
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๒๖. พระสุโขทัยไตรมิตร(ทองคำ)
วัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๒๕. หลวงพ่อหยก
วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๒๔, หลวงพ่อโต
วัดสามจีน กรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพโดย คุณาธิป สุขประเสริฐ

๓๒๓. พระพุทธรูปปางประสูติ
บ้านสุขาวดี ชลบุรี
บันทึกภาพโดย ทินกร ระวิงทอง

๓๐๗. พระประธาน
วัดพิชัยสงคราม พระนครศรีอยุธยา
บันทึกภาพโดย กฤษณา คำใจ

๓๐๔. ประประธาน
วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
ภาพโดย ปิยมน อัจฉริยปัญญา

๓๐๓. พระพุทธกิติสิริชัย
วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์
บันทึกภาพโดย ทินกร ระวิงทอง

๓๐๒. หลวงพ่อโต
วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
บันทึกภาพโดย ทินกร ระวิงทอง

๓๐๑. พระประธาน วิหารหลังใหม่
วัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง
บันทึกภาพโดย ทินกร ระวิงทอง

๓๐๐. พระพุทธจอมพิงค์ชัยมงคล
วัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง
บันทึกภาพโดย ทินกร ระวิงทอง

กลับหน้าหลักไหว้พระหน้าคอมฯ

ขอเชิญร่วมส่งภาพพระประธาน และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ ไหว้พระหน้าคอมฯ ๙ วัด ๗๖ จังหวัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ :::>>

ขอรับเงินบริจาคสบทบทุนโครงการไหว้พระหน้าคอมฯ

ใช้หน้าแรกไหว้พระหน้าคอมฯ แบบเดิม

เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ phuttiwong@gmail.com หรือ polyboon@yahoo.com


ร่วมอนุโมทนาการสวดมนต์ไหว้พระ โดย

พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ
สุพัตรา เสนะเปรม และครอบครัว
ปิยมน อัจฉริยปัญญา
ทัสวรรณ์ กฤษณวงษ์หงษ์ และครอบครัว
นภาวรรณ จันทสาระกุล

| รายนามผู้ร่วมสบทบทุนกิจกรรมงานบุญงานกุศล ||
คำอุทิศ ไหว้พระหน้าคอมฯ |

เพื่อนฝาก Link

Let's Cool Gift be youe gift.
Bangkok Film Studio
Luang Chumni Village : Bed and Breakfast ( B&B ) in Ayutthaya, Thailand
ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์


Copyright by Polyboon Co.,Ltd.

ผู้พัฒนาเว็บ www.polyboon.com