เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฏก ออนไลน์

โครงการผู้ก่อการบุญได้จัดทำภาพกสิณในแบบต่างๆ และภาพพระพุทธเพื่อใช้ในการฝึกสมาธิอย่างง่าย บนจอคอมพิวเตอร์

การฝึกทำสมาธิมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้สอนจะนำมาแนะนำ ทางโครงการผู้ก่อการบุญ จะแนะนำการทำสมาธิพอ ปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

::: การฝึกการหายใจแบบสมบูรณ์ไปพร้อมๆ กับการฝึกสมาธิขั้นต้น ควรฝึกขั้นตอนนี้ให้ชำนาญก่อนฝึกขั้นตอนต่อไป

::: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งกสิณ การฝึกเพ่งกสิน เป็นวิธีการทำสมาธิ และทำวิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติ คือมีสมาธิจดจ่ออยู่กับภาพกสิณ เพื่อฝึกให้จิตนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

การฝึกกับจอคอมพิวเตอร์ควรใช้เวลาไม่เกินครั้งละ 10 นาที และไม่ควรเพ่งสายตา ควรมองไปที่จุดกสิณเรื่อยๆ อย่างสงบ และใจเย็น และควรยกเลิกการตั้งค่า สกรีนเซฟเวอร์ เสียก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้สมาธิหลุดได้ เพราะการทำสมาธิอยู่นั้นจิตจะจดจ่ออยู่กับภาพกสิณ หากมีการดับ หรือเปลี่ยนภาพ โดยไม่รู้ตัว อาจทำให้ตกใจได้

การทำสมาธิหน้าคอมฯ มีให้เลือก ๓ แบบ คือแบบเงียบไม่มีเสียง เหมาะสำหรับการเพ่งกสิณด้วยใจสงบ ไม่ให้มีสิ่งอื่นใดมารบกวนสมาธิจากภาพกสิณ และแบบมีเสียงสวดมนต์ซึ่ง ใช้ใน 2 กรณีคือ สำหรับผู้ฝึกทำให้มีสมาธิดีแล้ว สมาธิรวบรวมสมาธิให้เท่าทันทั้ง การหายใจของตนเอง ภาพที่อยู่ตรงหน้า และเสียงที่ได้ยิน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิมากนัก แบบมีเสียงสวดมนต์จะช่วยให้ผ่อนคลาย โปรดทำจิตใจให้สงบ และเปิดเสียงสวดมนต์อย่าเสียงดังมาก

ฝึกเพ่งกสิณกับเปลวเทียน
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ฝึกเพ่งกสิณกับจุดแสง รัศมีเปลี่ยนสี
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ฝึกเพ่งกสิณกับจุดแสง รัศมีสีแดง
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ฝึกเพ่งกสิณกับจุดแสง รัศมีสีน้ำเงิน
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
     
ฝึกเพ่งกสิณกับจุดสีเขียว
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
     

:: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งภาพพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ อย่างมองจุดใดจุดหนึ่งขององค์พระพุทธรูป ให้มองภาพรวมแล้วค่อยๆ จดจำภาพจนติดอยู่ในใจ แม้หลับตาแล้วก็สามารถเรียกภาพองค์พระพุทธรูปปรากฏอยู่ในความรู้สึกได้ หากสมาธิสูงขึ้น ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม จะยกระดับสมาธิ และจิตใจให้สูงขึ้นได้

การฝึกกับจอคอมพิวเตอร์ควรใช้เวลาไม่เกินครั้งละ 10 นาที และไม่ควรเพ่งสายตา ควรมองไปที่ภาพพระพุทธรูปเรื่อยๆ อย่างสงบ และใจเย็น และควรยกเลิกการตั้งค่า สกรีนเซฟเวอร์ เสียก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้สมาธิหลุดได้ เพราะการทำสมาธิอยู่นั้นจิต จะจดจ่ออยู่กับภาพกสิณ หากมีการดับ หรือเปลี่ยนภาพ โดยไม่รู้ตัว อาจทำให้ตกใจได้

การทำสมาธิหน้าคอมฯ มีให้เลือก ๓ แบบ คือแบบเงียบไม่มีเสียง เหมาะสำหรับการเพ่งกสิณด้วยใจสงบ ไม่ให้มีสิ่งอื่นใดมารบกวนสมาธิจากภาพกสิณ และแบบมีเสียงสวดมนต์ซึ่ง ใช้ใน 2 กรณีคือ สำหรับผู้ฝึกทำให้มีสมาธิดีแล้ว สมาธิรวบรวมสมาธิให้เท่าทันทั้ง การหายใจของตนเอง ภาพที่อยู่ตรงหน้า และเสียงที่ได้ยิน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิมากนัก แบบมีเสียงสวดมนต์จะช่วยให้ผ่อนคลาย โปรดทำจิตใจให้สงบ และเปิดเสียงสวดมนต์อย่าเสียงดังมาก

ภาพองค์จำลอง พระแก้วมรกต เนื้อแก้ว ทรงเครื่องทอง
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ภาพองค์จำลอง พระแก้วมรกต องค์ทอง
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ภาพองค์จำลอง พระแก้วมรกต องค์เงิน
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ภาพพระพุทธชินราช
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
     
ภาพองค์จำลอง พระพุทธชินราช
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ภาพพระพุทธโสธร 
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
 ภาพพระพุทธสิหิงค์
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
ภาพพระศรีสรรเพชญ์ 
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)

::: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งภาพพระอริยสงฆ์ เพื่อระลึกถึงคุณพระสงฆ์ อย่างมองจุดใดจุดหนึ่งขององค์พระ ให้มองภาพรวมแล้วค่อยๆ จดจำภาพจนติดอยู่ในใจ แม้หลับตาแล้วก็สามารถเรียกภาพองค์พระ ปรากฏอยู่ในความรู้สึกได้ หากสมาธิสูงขึ้น ให้ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ จะยกระดับสมาธิ และจิตใจให้สูงขึ้นได้

การฝึกกับจอคอมพิวเตอร์ควรใช้เวลาไม่เกินครั้งละ 10 นาที และไม่ควรเพ่งสายตา ควรมองไปที่ภาพพระ เรื่อยๆ อย่างสงบ และใจเย็น และควรยกเลิกการตั้งค่า สกรีนเซฟเวอร์ เสียก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้สมาธิหลุดได้ เพราะการทำสมาธิอยู่นั้นจิต จะจดจ่ออยู่กับภาพกสิณ หากมีการดับ หรือเปลี่ยนภาพ โดยไม่รู้ตัว อาจทำให้ตกใจได้

การทำสมาธิหน้าคอมฯ มีให้เลือก ๓ แบบ คือแบบเงียบไม่มีเสียง เหมาะสำหรับการเพ่งกสิณด้วยใจสงบ ไม่ให้มีสิ่งอื่นใดมารบกวนสมาธิจากภาพกสิณ และแบบมีเสียงสวดมนต์ซึ่ง ใช้ใน 2 กรณีคือ สำหรับผู้ฝึกทำให้มีสมาธิดีแล้ว สมาธิรวบรวมสมาธิให้เท่าทันทั้ง การหายใจของตนเอง ภาพที่อยู่ตรงหน้า และเสียงที่ได้ยิน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิมากนัก แบบมีเสียงสวดมนต์จะช่วยให้ผ่อนคลาย โปรดทำจิตใจให้สงบ และเปิดเสียงสวดมนต์อย่าเสียงดังมาก

หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
     
หลวงพ่อสด จันทสโร
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
     

:: การฝึกสมาธิโดยการเพ่งภาพมหาเทพ อย่างมองจุดใดจุดหนึ่งขององค์มหาเทพ ให้มองภาพรวมแล้วค่อยๆ จดจำภาพจนติดอยู่ในใจ แม้หลับตาแล้วก็สามารถเรียกภาพองค์มหาเทพ ปรากฏอยู่ในความรู้สึกได้ หากสมาธิสูงขึ้น ให้ระลึกถึงคุณของมหาเทพ จะยกระดับสมาธิ และจิตใจให้สูงขึ้นได้

การฝึกกับจอคอมพิวเตอร์ควรใช้เวลาไม่เกินครั้งละ 10 นาที และไม่ควรเพ่งสายตา ควรมองไปที่ภาพองค์มหาเทพ เรื่อยๆ อย่างสงบ และใจเย็น และควรยกเลิกการตั้งค่า สกรีนเซฟเวอร์ เสียก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้สมาธิหลุดได้ เพราะการทำสมาธิอยู่นั้นจิต จะจดจ่ออยู่กับภาพกสิณ หากมีการดับ หรือเปลี่ยนภาพ โดยไม่รู้ตัว อาจทำให้ตกใจได้

การทำสมาธิหน้าคอมฯ มีให้เลือก ๓ แบบ คือแบบเงียบไม่มีเสียง เหมาะสำหรับการเพ่งกสิณด้วยใจสงบ ไม่ให้มีสิ่งอื่นใดมารบกวนสมาธิจากภาพกสิณ และแบบมีเสียงสวดมนต์ซึ่ง ใช้ใน 2 กรณีคือ สำหรับผู้ฝึกทำให้มีสมาธิดีแล้ว สมาธิรวบรวมสมาธิให้เท่าทันทั้ง การหายใจของตนเอง ภาพที่อยู่ตรงหน้า และเสียงที่ได้ยิน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิมากนัก แบบมีเสียงสวดมนต์จะช่วยให้ผ่อนคลาย โปรดทำจิตใจให้สงบ และเปิดเสียงสวดมนต์อย่าเสียงดังมาก

 
พระพิฆเณศวร
( แบบเงียบ )
ท้าวมหาพรหม
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
พระโพธิสัตว์ กวนอิม
( แบบเงียบ )
(แบบมีเสียงสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
(แบบมีเสียงสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ)
 

โครงการผู้ก่อการบุญจะทำการเพิ่มเนื้อหา ภาพสำหรับการฝึกสมาธิให้มากขึ้นอีก
ส่งความคิดเห็น ติชม มาได้ที่ polyboon@yahoo.co.th หรือ โทรศัพท์ 081 438 5895

| รายนามผู้ร่วมสบทบทุนกิจกรรมงานบุญงานกุศล |


ร่วม อนุโมทนาบุญ โดย

สาธุ


สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.

ผู้พัฒนาเว็บ www.polyboon.com