::: การเจริญภาวนา :::

การสวดมนต์ เป็นการทำให้จิตมีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์ และพระเบื้องหน้า (หากสวดมนต์ต่อหน้า พระพุทธต่างๆ) นอกจากนี้ยังได้อนิสงค์จากพุทธคุณของพระคาถาต่างๆ ที่เราอ่าน หรือเปล่งวาจาออกไป และพระคาถาต่างๆล้วน เป็นถ้อยคำมงคล ทำให้เกิดศิริมงคลแต่ตัวผู้เปล่งวาจา และผู้ที่ได้ยิน คนโบราณ เชื่อกันว่าหมู่เทวดาชอบฟังธรรมะ และเสียงสวดมนต์ และจะอวยพรอันเป็นมงคลแก่ผู้เปล่งวาจานั้นๆ

การสวดมนต์นั้นก่อนสวดควรทำจิตใจให้สงบ ไม่ว่าจะสวดมนต์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จิตใจต้องนิ่ง และเปล่งเสียง อย่างปกติ ไม่ต้องเร่งประชั้น หรือ พูดรัวจนตนเองยังฟังไม่รู้เรื่อง อย่างนี้เรียกว่าสวดแบบขอไปที ถ้าจะเร็วก็ขอให้เร็ว พอประมาณให้ตนเองสามารถแยกคำได้ในใจก็ยังดี แต่ก้ไม่จำเป้นต้องสวดช้าจนยานคางเอาแต่พอเหมาะเป็นดีที่สุด

ในกรณีสวดมนต์ในห้องพระที่บ้าน เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ พอประมาณ แต่อย่าให้ถึงขั้นชุดนอนเซ็กซี่ๆ เลยนะครับ แต่ผู้ที่สวดมนต์นอกบ้าน ก็แล้วแต่ความสะดวกเป็นหลักครับ เน้นทุกอย่างอยู่ที่ใจ

การสวดมนต์นั้น ใครนิยมพระคาถาบทไหน ก็ถือว่าดีทั้งนั้น แต่สำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางการสวดมนต์ ตามแบบพิธีกรรมไทยโบราณ ก็มีดังนี้ครับ

  • เริ่มด้วยการกราบสักการะบูชา จะกราบ ๓ ครั้ง ๕ ครั้ง หรือ ๙ ครั้ง อันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยครับ โดยปกติมักกราบ พร้อมบทมนัสการคุณพระรัตนตรัย คือ อะระหังสัมมา...
  • บทต่อมาคือการอาราธนาศีล เพื่อชำระจิตใจให้พ้นจากกิเลส (ถึงจะชั่วขณะก็ยังดี)และกล่าวศีลห้า
  • ก่อนสวดมนต์บทต่อไปคนโบราณนิยมให้กล่าวขอขมากรรม แก่พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร ในทุกภพทุกชาติ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
  • เริ่มด้วยการสวดถวายพรพระ ที่เราเรียกว่า อิติปิโส... นั้นแหละครับ แล้วจะต่อด้วย พาหุงฯ มหาการุณิโกฯ ก็แล้วแต่เวลาจะอำนวย
  • บทสวดมนต์ต่อมากรณีที่ตั้งใจจะสวดมนต์บทยาวอย่างน้อยหนึ่งบท ก็คือ บทชุมนุมเทวดา อัญเชิญเทวดามาร่วมกันสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และอำนวยอวยพรแก่เรา
  • บทสวดมนต์ควรเรียงตามความสำคัญ คือ บทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามากก่อน บทเกี่ยวกับพระธรรม บทเกี่ยวกับพระสงฆ์ บทสรรเสริญคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ เทพเทวา เรียงกันมาตามลำดับ
  • บทต่อมาคือบทขอพรต่างๆ สุดแท้จะปรารถนาเลยครับ
  • ควรปิดท้ายด้วยอุทิศบุญที่สำเร็จจากการสวดมนต์นี้แก่ ตนเอง มารดาบิดา ญาติ ครูอาจารย์ เทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร และแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลาย
  • หากมีการกล่าวอัญเชิญเทวาดามาร่วมชุมนุม ควรสวดมนต์กล่าวอัญเชิญเทวดากลับ (ทุกขัปปัตตา...)
  • และจบด้วยการกราบ เหมือนกับตอนที่เริ่ม

ในส่วนเจริญภาวนาทางทีมงานได้จัดสร้างห้องพระออนไลน์ ที่รู้จักกันดีในนาม ไหว้พระหน้าคอมฯ มาสำหรับผู้ต้องการ สวดมนต์ไหว้พระในขณะนี้ (มีภาพพระบูชาให้เลือกถึง ๑๐๘ แบบ)


ร่วมไหว้พระหน้าคอมฯ
เพื่อทูลถวายบุญที่สำเร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

และไหว้พระ ๙ วัด หน้าคอมฯ ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันเกิด หรือวันไหนๆ ที่คุณอยากไหว้พระ ๙ วัด แต่ไม่มีเวลาเดินทางไปวัดจริงๆ เรามีพระ ๙ วัด รอให้คุณไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่นี่


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.