::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

รู้เท่าทันกิเลส

กิเลสตัณหานั้น เป็นเหตุแห่งทุกข์ หากเรารู้ว่า กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวเราได้ยังไง และหาทางระงับ ตัดวงจรสะ ชีวิตก็จะห่างไกลกิเลส ทีละนิดๆ มารู้จักว่า กิเลสเกิดขึ้นภายในใจเราได้อย่างไร

  • เริ่มที่ความไม่รู้ในเหตุแห่งทุกข์ ความรู้เท่าไม่ถึงการ ความไม่มีสติ เผลอไผล ในการดำเนินชีวิต
  • ทำให้เราทำกิจกรรม ต่างๆ พูดจา และปล่อยความคิดให้ล่องลอยตามกระแสของสิ่งแวดล้อมโดยไร้การควบคุม
  • แล้วประสาทสัมผัสของเราในเรื่องต่างๆ ก็ไร้การควบคุม ทั้งการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส และความรู้สึกภายในใจ
  • เมื่อมีสิ่งต่างๆ มากระตุ้น จากสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และความรู้สึก ทั้งที่ชอบ และที่ไม่ชอบ เข้ามาในชีวิต
  • เราก็เปิดรับ สิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระตุ้น ทางประสาทสัมผัสต่างๆ โดยไร้การควบคุม ปล่อยให้จิตใจ หลงระเริง กับความ ชอบ ความไม่ชอบ
  • เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆ เกิดความลุ่มหลง ยึดติดสำหรับที่ชอบ ก็อยากได้พบเจอ อยากได้ยิน อยากได้กลิ่น อยากลิ้มรส อยากสัมผัส หากสิ่งที่รู้สึกไม่ชอบ ก็เกิดเป็นความกลัว ความรังเกียจ
  • ทำให้เกิดความพยายามที่จะตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ ความลุ่มหลงนั้นๆ มากขึ้น บ่อยขึ้น
  • จนจิตใจไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ปล่อยให้ความลุ่มหลง ความโกรธ ความอยากได้ใคร่ดี ควบคุมจิตใจไว้หมด
  • จึงกลายเป็นคนที่จมอยู่กับกิเลสซ้ำไปซ้ำมา เป็น วงจรที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มีกิเลสตัวใหม่เกิดขึ้น เพิ่มขึ้น ในจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พอรู้หนทางการสกัดกั้นกิเลสตัณหา ไม่ให้ครอบคลุมจิตใจเราได้ ด้วยการมีสติ ในการดำเนินชีวิต มีสติในการรับรู้สิ่งกระตุ้นต่างๆรอบตัว ที่เข้ามาในชีวิต ไม่พาชีวิตไปในที่ที่มากไปด้วยสิ่งยั่วยวน และเมื่อได้รับรู้สิ่งยั่วยวนต่างๆ ก็มีสติควบคุมไม่ให้ เกิดความยึดติดในอารมณ์ลุ่มหลง ในอารมณ์โกรธ นั้นๆ

หากทำได้ ไม่ไว่าจะตัดวงจรกิเลสในขั้นตอนใดออกไป เราก็จะเอาชนะกิเลสในคราวนั้นได้ หากเราควบคุม และสกัดกั้น วงจรเหล่านี้ได้มากครั้งยิ่งขึ้น กิเลสตัณหา ก็จะห่างไกลตัวเราไปเรื่อยๆ เช่นกัน

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.