::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

หัวใจเศรษฐี

คาถาหัวใจเศรษฐีที่หลายคนท่องบ่น หรือชอบนักหากมี วัตถุมงคลที่เน้นเรื่องเมตตามหานิยม โชคลาภ ทัพย์สมบัติ ลงอักขระ หรือลงตะกรุด หัวใจ เศรษฐี ที่อ่านว่า "อุ อา กะ สะ" เพราะคิดว่าเป็นคาถาวิเศษบรรดาลเงินทอง ซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่เพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น ถ้าอยากเป็นเศรษฐี มีเงินทองมากมาย ต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามคำว่า อุ อา กะ สะ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้

อุ มาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา แปลว่า สมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียร

เมื่อรู้ว่าจะทำอะไร อย่างไร ก็ต้องมุ่งมั่น ทำด้วยความเพียร ผู้เล่งผลเลิศในเรื่องราวต่างๆ ขาดขอนี้ไม่ได้ ผู้หวังทรัพย์ ไม่หมั่นเพียรทำงานหาทรัพย์ จะร่ำรวยได้อย่างไร รวมทั้งผู้ต้องการความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ไม่หมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียน จะเอาความรู้ที่ไหนมาเป็นเลิศ ผู้ต้องการความเป็นเลิศด้านกีฬา ก็ต้องหมั่นเพียรฝึกซ้อม เป็นต้น

อา มาจากคำว่า อารักขสัมปทา แปลว่า สมบูรณ์ด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติ

ต่อให้ขยันเพียงใดก็ตาม แต่ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมด ก็ไม่มีทางร่ำรวยไปได้ นอกจากรู้จักหาแล้ว ต้องรู้จัก การบริหารจัดการ เก็บออมตามกำลัง ไม่ให้ลำบากทั้งปัจจุบัน และอนาคต การรักษาทรัพย์นั้นคือ ไม่ทิ้ง ของที่มีค่า มีประโยชน์อยู่ รู้จักใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ หากของชำรุด ก็ซ่อมแซม กลับมา ใช้ใหม่ ไม่ตั้งคนไม่มีศิลธรรม เป็นผู้นำครอบครัว

กะ มาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา แปลว่า คบหาสมาคมกับคนดี

เพราะคนชั่วมักพาเราไปสู่ทางเสียทรัพย์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่คนดี มีความรักใคร่ แนะนำ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีจิตอนุเคราะห์ พร้อมที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ สามารถพาตนผ่าน อุปสรรคชีวิตต่างๆ ได้

สะ มาจากคำว่า สมชีวิตา แปลว่า เลี้ยงชีพพอสมควร แก่กำลังทรัพย์ของตน

การรู้จักพอประมาณ พอควร พอดี ไม่ทำอะไรเกินตัว เลือสรรเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อความคุ้มค่าของเงิน

หากทำได้ครบทั้ง อุ อา กะ สะ ความเป็นมงคลของหัวใจเศรษฐี ก็อยู่ในตัวท่านแล้ว ความสุขในโภคทรัพย์ ทั้งหลายก็บังเกิดกับท่านและครอบครัวเป็นที่แน่นอน


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.