::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

พาชีวิตห่างไกลอบายมุข ทั้ง ๖

อบายมุข แปลว่า หนทางแห่งความเสื่อม ความพินาศ อบายมุขจึงเป็นเหตุ ให้ชีวิตล้มเหลว สิ้นเนื้อประดาตัว ไร้ความเจริญ ไร้ศักศรีดิ์ ถูกดูหมิ่นดูแคลนจากคนในสังคม จึงควรนำพาชีวิตให้ อยู่ห่างอบายมุขเข้าไว้ เหมือนพาชีวิตอยู่ห่างไกลสิ่งอัปมงคลทั้งปวง

อบายมุขตัวหลักๆ ที่ควรห่างไกลมีอยู่ด้วยกัน ๖ อย่างคือ

ดื่มน้ำเมา เพราะทำให้เสียทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท โรคภัยเบียดเบียน ถูกคนรอบข้างตำหนิติเตียน ไม่รู้จักอาย ขาดสติ และบั้นทอนปัญญา ฯลฯ

เที่ยวกลางคืน ทำให้ได้ชื่อว่าไม่รักษาตัว ถูกมองเป็นพวกปล่อยตัวปล่อยใจ ได้ชื่อว่าเป็นพวกไม่รัก ครอบครัว ลูกเมีย(สามี) ทำให้เสียทรัพย์ เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย เพราะกลับบ้านดึกๆ ดื่นๆ มักถูกใส่ความในทางเสียหายได้ง่าย ทำให้ได้รับความลำบาก ฯลฯ

เที่ยวดูการละเล่น ข้อนี้หมายถึงพวกที่เฮไหนเฮกัน มีรำที่ไหนไปที่นั่น มีร้องที่ไหนไปที่นั่น ดีดสีตีเป่า เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้น มีผลให้เสียทรัพย์ เสียเวลาในการทำกิจการอันควรแก่วัย

แต่สำหรับการละเล่น ที่ไปดูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อการพักผ่อนแบบ นานๆครั้ง จำพวกนี้ไม่ถือว่า ร้ายแรงมากนัก เรียกว่าความรุนแรงขึ้นอยู่กับจำนวนความถี่ในการเที่ยวดูการละเล่น

เล่นการพนัน มีคนได้มีคนเสีย (ส่วนใหญ่เสีย) พอชนะย่อมถูกเพื่อนผู้เสียเกิดเสียดายทรัพย์ จะเลิกก็ไม่ได้ต้องขอแก้ตัว ถ้าไม่ให้แก้ตัว อาจจะก่อเวร คือมีการท้าทาย ทรัพย์เป็นของหายาก ย่อมหมดไปทีละน้อยจนหมดตัว พอหยิบยืมเพื่อนมักจะพูดจาโกหก ไม่รักษาสัจจะ เพื่อนฝูงดูหมิ่นดูแคลน นักเล่นการพนันย่อมไม่มีใครอยากแต่งงานด้วย เพราะไม่เคยมีใครร่ำรวย ตั้งตัวได้เพราะเล่นการพนัน เป็นอาชีพ (นอกจากจะประกอบการผิดกฏหมายเป็น เจ้ามือเสียเอง ซึ่งก็ต้องก่อเวรก่อกรรม กับผู้เสียทรัพย์อีก)

คบคนชั่วเป็นมิตร ทำให้เป็นนักเลงหัวไม้ ติดการพนัน เจ้าชู้ ขี้เหล้า ซึ่งตนเองจะมีนิสัยสันดาน โน้มเอียง ไปทางเพื่อนที่ตนคบ ซึ่งเพื่อนชั่วมักชวนให้ผิดศิลธรรม หาสาระแก่ตน และครอบครัว ตลอดจน วงศ์สกุลไม่ได้เลย

เกียจคร้านทำการงาน มักอ้างว่า ร้อน ว่าหนาว ว่าเวลาเย็นแล้ว ว่ายังเช้าอยู่ ว่าหิวนัก ว่ากระหายนัก แล้วไม่ทำงาน ผู้หวังร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติ พึงเว้นเหตุแห่งความเสื่อมข้อนี้เสีย คนที่หวังหาเลี้ยงชีพ เพื่อแลกรายได้มาจุนเจือตน และครอบครัว พึงเว้นข้ออ้างดังกล่าวนี้เสีย เพราะทำให้ไม่มีทางจะตั้งตัว อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ได้


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.