::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

คาถามหาเสน่ห์ สังคหวัตถุ ๔

ใครๆก็อยากให้มีคนรัก คนเอ็นดูเยอะๆ เที่ยวหาเครื่องรางของขลัง ที่มีเมตตามหานิยมสูงๆ มาติดตัวไว้ ใครอยากมีคนรัก คนเอ็นดูมากๆมาอ่านตรงนี้ เอาไปใช้กับใครคนนั้นก็มีความสุข ถ้าใช้กันทุกคน โลกใบนี้ก็มีความสุข คาถาเมตตามหานิยมบทนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้

  1. ทาน การเป็นผู้ให้ ในที่ทีดี ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ โลกใบนี้ยินดีต้อนรับผู้ให้เสมอ การให้ การแบ่งปัน การช่วยเหลือ ตามกำลังที่สามารถทำได้นั้น ทำให้คุณมีความสุข มีความอิ่มใจ ใครๆ ก็รัก
  2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะ คุยกับใครเขาก็ยินดีที่จะคุยด้วย วาจาที่น่ารัก สร้างมิตรภาพได้เสมอ
  3. การอาสาช่วยเหลือในการงานคนอื่น ที่เขาต้องการ อันนี้เป็นปัจจัยให้คนรักกัน นิยมชมชอบกัน
  4. การไม่ถือตัว ไม่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดูถูกคนอื่น ทำให้ไม่มีศัตรู ไม่มีใครรังเกียจ ที่จะคบหาด้วย

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.