::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

มีพรหมในใจ

คนเรามักชอบกราบไหว้เพราะพรหม เพราะเชื่อว่าเป็นมหาเทพ เป็นเทพชั้นสูงผู้มีความเมตตา เที่ยวเวียนไปกราบไหว้ แต่กับไม่เชิญพระพรหมลงมาประทับกลางใจตนเอง การทำให้ใจตนเองมีพรหมอยู่นั้น ต้องประกอบด้วยคุณธรรม ๔ อย่าง ที่เรียกว่า พรหมวิหาร ดังนี้

  1. มีความเมตตา ความรัก เรามีเมตตารักใคร่คนอื่น เสมอกันกับที่รักตนเอง ไม่มีจิตคิดเป็นเวรเป็นภัย เป็นศัตรูกับใครเลย เห็นคน และสัตว์ทั้งหมดถือเป็นมิตรที่รัก (แต่ควรพึงอยู่ห่างไกลคนพาล)
  2. มีความกรุณา ความสงสาร จิตใจคิดเสมอว่าอยากเกื้อกูลคน และสัตว์ในโลกนี้ให้มีความสุข หมายความว่า ถ้าเขาทุกข์ และไม่เกินวิสัยเราจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ มีความสุขได้ ก็ยินดีช่วยด้วยความเต็มใจ ถึงช่วยไม่ได้ก็มีความปรารถณาดีกับทุกผู้ ทุกคน
  3. มีจิตใจอ่อนโยน เป็นมิตร ไม่อิจฉาริษยาใคร ใครได้ดีพลอยยินดีด้วย
  4. มีความวางเฉย ไม่ซ้ำเติมผู้ที่เพลี่ยงพล้ำ ผิดพลาด และพร้อมจะสงเคราะห์เสมอ หากอยู่ในวิสัย ที่สามารถทำได้

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.