::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๒๔๔๒ - ๒๕๒๐)

เราทุกวันนี้ การที่ฟังๆ กัน แต่ไม่ปรากฏจะได้สำเร็จมรรค สำเร็จผล คือ เราเป็นแต่ฟังเป็นพิธี มิได้ฟังถึงธรรม ถึงวินัย ถึงข้อปฏิบัติ

เมื่อจิตของเราสงบภายในแล้ว อุปมาเหมือนน้ำสงบ น้ำสงบแล้วก็ใส ใสแล้วก็มองเห็นเหตุ มองเห็นผล มองเห็นบุญกุศล มองเห็นสุข มองเห็นทุกข์ มองเห็นดี มองเห็นชั่ว

ให้พากันเข้าวัดนะ วัดดูจิตใจของเรา ต้องวัดเสมอ นั่งก็วัด นอนก็วัด เดินยืนก็วัด วัดเพราะเหตุใด ให้มันรู้ไว้ว่าจิตเรา มันดีหรือไม่ดี ไม่ดีจะได้แก้ไข ต้องวัดทุกวัน ตัดเสื้อตัดผ้าก็ยังต้องวัดไม่ใช่เรอะ ไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะ

ใครเป็นผู้รู้เวทนา ใครเป็นผู้รู้วิญญาณ เราก็ต้องน้อมเข้ามา ใครว่าธาตุดิน ใครว่าธาตุน้ำ ใครว่าธาตุลม และธาตุไฟ ผู้ไม่ได้เป็นพุทธะ ก็ไม่รู้อะไร เราจำแนกแจกออกไปแล้วเหลือแต่ พุทธะ คือ ผู้รู้ ดังนี้เราจึงจับตัวมันได้

ไม่ใช่ว่าชักบังสุกุลให้ผู้นั้นไปสวรรค์นิพพาน ชักให้คนที่ยังอยู่นี่ดูต่างหาก ท่านให้ดูให้พิจารณาว่า ข้องนั่นข้องนี่ แล้วมันได้อะไร มันมีอะไร

ฉะนั้น ให้รู้จักศาสนาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่ในกายที่ใจของเรา เมื่อเราปฏิบัติ ศาสนามันก็เจริญอยู่ ถ้าเราทั้งหลาย ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ประพฤติ ไม่ได้กระทำ ก็หมดศาสนา

เราเป็นผู้ก่อกรรม ก่อเวรก่อภัย ไม่มีใครก่อให้ ไม่ใช่เทวบุตร เทวธิดาสร้างให้ พี่น้องสร้างให้ บิดามารดาสร้างให้ เราสร้างเอาเอง

การดูดวง ก็เหมือนกัน ดูเอาว่าดวงดี ดวงไม่ดี ผูกดวง ผูกดาว คนโกหกหลอกลวงกันให้วุ่นวายเดือดร้อน
ในพระพุทธศาสนา ดวงดีดวงไม่ดีก็ให้ดูเอาซิ ไม่ใช่มาจากฟ้าจากอากาศ ให้ดูดวงดีเดี๋ยวนี้ซิ ดวงดีเป็นยังไง ดวงดีรวมมาสั้นๆ แล้วคือใจเราดี มีความสุขความสบาย เมื่อใจเราสุขสบายแล้วทำอะไรก็สบาย การงานก็สบาย ประเทศชาติก็สบาย นี่แหละ ดวงดี

ผู้ปฏิบัติศาสนา อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ท่านจะไปหามือหาวันทำงานทำการ ต้องการวันดี ไม่ใช่วันนั้นไม่ดี วันนี้ไม่ดี วันไม่ได้ ทำอะไรแก่คน วันดีทำไมคนจึงตาย วันไม่ดีทำไมคนจึงเกิด

ศาสนาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่ที่กายที่ใจของเรา เมื่อเราปฏิบัติอยู่ ศาสนามันก็เจริญอยู่

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.