::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง

อ่านแล้วเก็บรักษา บุญรักษาเนืองนอง รู้แล้วบอกทั่วกัน บุญกุศลเรืองรอง

 • ชีวิตย่อมเป็นไปตามลิขิต (ละชั่วทำดี) วอนขออะไร
 • วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร
 • ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม
 • พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม
 • ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต ห่วงใยทำไม
 • ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ ร้อนใจทำไม
 • ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม
 • ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ อวดโก้ทำไม
 • อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร อร่อยไปใย
 • ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ขี้เหนียวทำไม
 • ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง โกงกันทำไม
 • โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย โลภมากทำไม
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต ข่มเหงกันทำไม
 • ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน หยิ่งผยองทำไม
 • ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต อิจฉากันทำไม
 • ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ แค้นใจทำไม (บำเพ็ญไวไว)
 • นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ เล่นการพนันทำไม
 • ครองเรือนด้วยความประหยัดดีกว่าไปขอพึ่งผู้อื่น สุรุ่ยสุร่ายทำไม
 • จองเวรจองกรรมเมื่อไรจะจบสิ้น อาฆาตทำไม
 • ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก คิดลึกทำไม
 • ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ รู้มากทำไม
 • พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด โกหกทำไม
 • ดีชั่วย่อมรู้กันทั่วไปในที่สุด โต้เถียงกันทำไม
 • ใครจะป้องกันมิให้มีเรื่องเกิดขึ้นได้ตลอด หัวเราะเยาะกันทำไม
 • ฮวงซุ้ยที่ดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา แสวงหาทำไม
 • ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ ถามโหรเรื่องอะไร
 • ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม

 


ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.