::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::
  • บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ บุญชนิดนี้คนเก่าคนแก่ทำกันเป็นประจำ เรียกว่าการโมทนาบุญ เมื่อทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่ก็ไม่ยึดติดกับการทำบุญ หวงแหนบุญไว้กับตนเอง จนเกิดความตระหนี่บุญ คล้ายๆ กับความตระหนี่ทรัพย์นะแหละครับ การให้ส่วนบุญนี้สามารถแบ่งให้ได้ ทั้งกับผู้ล่วงลับไปแล้ว และผุ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่จริงแล้วจะเรียกว่า การแบ่งบุญ ก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะเมื่อเราโมทนาบุญให้กับผู้อื่นแล้ว บุญที่เราทำก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย กับเพิ่มขึ้น จากการทำบุญนี้อีกด้วย...
  • บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญ คือแม้ตนเองไม่ได้ประกอบการทำบุญขึ้นมาเอง แต่ได้ไปพบ ได้รับทราบว่ามีผู้ทำบุญทาน ทำความดี การอนุโมทนา หรือร่วมยินดีด้วย ไม่ถือว่าเป็นการแย่งชิงบุญของคนอื่น มาเป็นของเรานะครับ แต่เป็นการเพิ่มบุญให้กับตนเอง และผู้ประกอบบุญนั้นๆ...

    ประกาศประชาสัมพันธ์งานบุญต่างๆที่จัดขึ้นแล้ว เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกัน ผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์งานบุญ ติดต่อมาที่ polyboon@yahoo.com หรือ โทรศัพท์ 081 438 5895 โดยเราขอตรวจสอบเพียงให้เป็นงานบุญที่มีเจตนาการจัดที่ดี เราจะลงประชาสัมพันธ์ ให้ทันที ที่ได้รับข่าวจากท่าน...

    เอาบุญมาฝาก

  • ขอร่วมอนุโมทนางานบุญครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในการเทศน์มหาชาติ มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งจัดให้มีการเทศน์มหาชาติพร้อมกันทุกจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการเทศน์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง
  • ได้เดินทางไปร่วมไหว้พระ ทำบุญ ๙ วัด กับ ขสมก. เขตการเดินรถที่ ๑ อู่บางเขน กว่า ๑๐๐ วัด ได้ทั้งไหว้พระ ได้ทั้งทำบุญ สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร บูรณะวัดวาอาราม รวมทั้งให้อาหารปลา ขอโมทนาบุญแด่ทุกท่าน ขอให้ได้บุญโดยพร้อมเพียงกัน สาธุ...

ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.