::: ทำดีด้วยการทำบุญทั้ง ๑๐ ประการ:::

การทำบุญด้วยการให้ทาน นั้น ควรให้ด้วยเจตนาที่ดี ให้ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ผู้รับต้องการ และผู้รับนั้นเหมาะสม ที่จะได้รับทานนั้น ในหน้านี้จะลงเนื้อหาเกี่ยวกับงานบุญจากวัดต่างๆ รวมถึงแหล่งบริจาคทรัพย์สิน สิ่งของ ซึ่งผู้ใดต้องการให้

โครงการผู้ก่อการบุญเป็นสื่อกลาง โปรดติดต่อมาได้ที่ poyboon@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 081 438 5895 โดยเราขอตรวจสอบเพียงให้เป็นงานบุญที่มีเจตนาการจัดที่ดี เราจะลงประชาสัมพันธ์ ให้ทันที ที่ได้รับข่าวจากท่าน

::: งานบุญจากทางวัด และหน่วยงานต่างๆ
::: ศูนย์รับบริจาค และ มูลนิธิต่างๆ
 • ศิริราชมูลนิธิ
  สถานที่ตั้ง ตึกอำนวยการชั้น 1-2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
  โทรศัพท์ 0-2412-2009,0-2419-7658-9,0-2419-7687-8
  http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/index.htm
  ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อเกื้อกูล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยนำทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค ไปช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าพาหนะ และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา ของนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การอบรม การค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

  ผู้มีจิตศรัทธาสนใจบริจาคเงินสมทบทุนต่างๆในศิริราชมูลนิธิได้โดยการ
  โอนเงินผ่าน
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีกระแสรายวัน 016-3-00049-4 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
  ธนาคารทหารไทย สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ 085-2-08995-2 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
  ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย "ศิริราชมูลนิธิ" ระบุปลายทาง ป.ท.ศิริราช
  เช็ค เช็คขีดคร่อม โปรดสั่งจ่ายในนาม "ศิริราชมูลนิธิ"
  เงินสด บริจาคได้ที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
 • มูลนิธิรามาธิบดี
  สถานที่ตั้ง มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400
  โทร. (02) 2011205, (02) 2011655 แฟ็กซ์. (02)2011481, (02)2012522
  http://www.ramafoundation.or.th/index.php
  มูลนิธิรามาธิบดี ปัจจุบันตั้งอยู่ส่วนหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ติดกับส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

  ผู้มีจิตศรัทธาสนใจบริจาคเงินสมทบทุนต่างๆในมูลนิธิรามาธิบดีได้โดยการ
  โอนเข้าบัญชี
  • ผู้ป่วยอนาถา, จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-2-58200-0
   ชื่อบัญชี "ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์"
  • ซื้อเครื่องรังสีศัลยกรรม CYBERKNIFE
   ธ. ไทยพานิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-4-21555-2
   ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกสะพานกรุงธนฯ เลขที่บัญชี 072-1-32999-9
   ธ. กรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020-1-48365-3
   ธ. ออมสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 96-9602-20-269712-7
   ชื่อบัญชี "'งานราตรีศูนย์การแพทย์สิริกิต์ ครั้งที่ 10 รามาธิบดี"
  • โครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
   ธ. กรุงไทย สาขาเตาปูน 020-0-04336-6
   ธ.กสิกรไทย สาขาซอยรางน้ำ 052-2-67645-4
   ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี 026-4-22066-2
   ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธนฯ 072-1-34059-0
   ชื่อบัญชี "'"มูลนิธิรามาธิบดี" (โครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก)"
  • อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
   ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-4-16660-6
   ชื่อบัญชี "มูลนิธิรามาธิบดี" (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)

   *** เมื่อบริจาคแล้วกรุณาเขียน ชื่อ- สกุล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับลงในสำเนาใบนำฝากให้ชัดเจน
   แล้วแฟกซ์กลับมาที่ 0-2201-1481, 0-2201-2522
  โดยธนาณัติ, ตั๋วแลกเงิน
  สั่งจ่าย "มูลนิธิรามาธิบดี" ปณ. สามเสนใน
  ส่ง 270 โรงพยาบาลรามาธิบดี (มูลนิธิรามา) ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โดยเช็คธนาคาร
  - ผู้ป่วยอนาถา สั่งจ่าย "มูลนิธิรามาธิบดี" (วัตถุประสงค์ในการบริจาค)
  - ซื้อเครื่องรังสีศัลยกรรม CYBERKNIFE สั่งจ่าย "ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์" (ซื้อเครื่องรังสีศัลยกรรม)
  - อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สั่งจ่าย "มูลนิธิรามาธิบดี" (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)
  - โครงการเปลี่ยนถ่ายกระดูก สั่งจ่าย "มูลนิธิรามาธิบดี" (โครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก)
 • ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ และพระสงฆ์ที่อาพาธแต่ยังขาดแคลนค่ารักษาพยาบาล
  กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลสงฆ์ (ถนนศรีอยุธยา จ.กรุงเทพฯ)
  โทร. (02)354-4288 , (02)354-4289 โทรสาร. (02)354-4273

  วิธีการบริจาค ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่
  ชื่อบัญชี (ออมทรัพย์): เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์
  เลขที่บัญชี : 013-1-85026-1 ธนาคารกรุงไทย (สาขา ถนนศรีอยุธยา)
 • มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  http://www.pohtecktung.com/home.htm
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งในรูปของ เงิน สิ่งของ
  อาหาร ฯลฯ ได้ที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไม่มีสาขาที่ใด รวมทั้งไม่มีการเดินเรี่ยไร ตามบ้าน กรุณาอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง!

  ซึ่งท่านสามารถร่วมบริจาคได้หลายวิธี ดังนี้
  1. บริจาคโดยตรงที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย (ได้กราบไหว้หลวงปู่ไต้ฮง เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย)
  2. แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งไปรับได้ ตามสถานที่ที่ท่านสะดวก
  3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาราชวงศ์ บี เลขที่ 004-1-00811-1
  - ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 001-000-3705
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสามแยก เลขที่ 046-1-00810-9
  - ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสือป่า เลขที่ 027-2-07939-0
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่ 001-4-99194-2
  - ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดน้อย เลขที่ 027-2-01540-5
  - ธนาคารนครหลวงไทย สาขาสวนมะลิ เลขที่ 101-2-01281-9
  - ธนาคารเอเชีย สาขาสามแยก เลขที่ 046-2-00031-6

  กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงินมาที่ โทรศัพท์ 0-2226-2567 พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่าน และครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป.
 • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  เลขที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2246 0070, 0 2248 1365 - 8 โทรสาร 0 2248 1369

  มูลนิธิมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องภาษา, ด้านดนตรี, ด้านกีฬา, ด้านอาชีพ และมุ่งส่งเสริมการสร้าง ความแข็งแกร่งแก่ชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สำหรับผู้สนใจสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ คุณสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการในด้านต่างๆ เช่น อาจหนังสือให้ผู้พิการฟัง เป็นต้น หรือ บริจาคทรัพย์ และสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของเพื่อการ ดำเนินชีวิต และการเรียนรู้ ทั้งอาหาร นมสำหรับเด็ก แผ่นดิสก์ จนถึงกระดาษ รวมทั้ง หนังสือที่มีเรื่องราวคุณภาพ เพื่อทางมูลนิธิจะนำไปแปลงเป็นหนังสือสำหรับคนตาบอดต่อไป
 • มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
  http://www.home4animals.org/

  ชื่อบัญชี "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ" [บัญชีออมทรัพย์]

  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สรงประภา ดอนเมือง 059-0-12305-5
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สรงประภา ดอนเมือง 105-2-18418-1
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สรงประภา ดอนเมือง 332-1-08971-9
  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สรงประภา ดอนเมือง 422-2-20785-7
  ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด สรงประภา ดอนเมือง 034-2-18211-0

  ธนาคารกรุงเทพ สาขา สรงประภา ดอนเมือง

  บริจาคเข้าโครงการ "บ้านใหม่เพื่อสัตว์พิการ" เลขบัญชี 059-0-43377-7
  บริจาคเข้าโครงการ "หนูอยากมีพ่อ-แม่" เลขบัญชี 059-0-13223-9
  บริจาคเข้าโครงการ "วันละบาทต่อชีวิตหมาแมว" เลขบัญชี 059-0-09071-8
  บริจาคเข้าโครงการ "บ้านพักสัตว์ป่วย" เลขบัญชี 059-0-22453-1

  บริจาคทางธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน
  สั่งจ่าย ปณ. ปากเกร็ด ในนาม "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ" แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ 15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย


  ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ทนทุกข์ทรมานจากการที่ อวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ดวงตา ฯลฯ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ วิธีการรักษา ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด สำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ คือ การปลูกถ่าย อวัยวะใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งแสดงได้แสดงเจตนารมณ์ ในการบริจาคอวัยวะ หรือได้จากญาติ ที่มีความประสงค์ จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่าย จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคมต่อไปได้

  บริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทร 02 1666, 02 256 4045-6 หรือถ้าต้องการบริจาคดวงตาติดต่อที่ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย 02 252 8131-9 ต่อศูนย์ดวงตา หรือ 02 256 4039, 02 256 4040 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.