::: ละเว้นความชั่วด้วย ศีล :::

กุศลกรรมบถ มีลักษณะคล้ายศีลห้า แต่จำแนกแยกแยะแบ่งเป็น การกระทำที่ควรงดเว้นสามประการ คำพูดที่ควรงดเว้นสี่ประการ และความคิดที่ควรงดเว้นสามประการ กุศลกรรมบท ถือว่าเป็นพื้นฐานความดี ของคนดี มี ๑๐ ประการดังนี้

ด้านการกระทำ

  • งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การทำร้าย การเบียดเบียน
  • งดเว้นจากการลักทรัพย์ แย่งชิง ของคนอื่นมาเป็นของตน
  • งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ด้านคำพูด

  • งดเว้นจากการพูดเท็จ พูดจาหลอกลวง
  • งดเว้นจากการพูดส่อเสียด ทำร้ายจิตใจผู้อื่น
  • งดเว้นจากการพูดคำหยาบคาย
  • งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

ด้านความคิด

  • ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น มาเป็นของตน
  • ไม่อาฆาตพยาบาทอยากประทุษร้ายใคร
  • มีความคิดความเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรม เช่นควรทำความดี ละเว้นความชั่ว เป็นต้น

ร่วม อนุโมทนา โดย::: ละความชั่วด้วยศีล
::: ศีล
::: กุศลกรรมบถ
::: หิริโอตัปปะ
::: การทำบุญ ๑๐ ประเภท
::: การให้ทาน
::: การรักษาศีล
::: การเจริญภาวนา
::: ประพฤติอ่อนน้อม
::: อาสาช่วยเหลือ
::: การให้ส่วนบุญ
::: การอนุโมทนาบุญ
::: การฟังธรรม
::: การสั่งสอนธรรม
::: การทำความเห็นให้ถูกทาง
::: การเจริญภาวนา
::: การสวดมนต์
::: การทำสมาธิ
::: การเจริญวิปัสสนา
สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์

Copyright by Polyboon Co.,Ltd.