| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Travel / วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ::: ท่องเที่ยวทั่วไทย :::
 

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
เรื่องเล่า และภาพโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

เมื่อกล่าวถึงวัดไทย ส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงภาพวัดที่หน้าตาคล้ายๆกัน มีช้อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ แต่มีอยู่วัดหนึ่ง ซึ่งยืนยันได้ว่าเจตนาสร้างให้เป็นวัดในศาสนาพุทธจริงๆ เพียงแต่ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้ทรงประพาสยุโรป จึงได้นำเอาศิลปะแบบยุโรปมาสร้างวัด ซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอินนี่เอง

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เป็นศิลปะแบบโกธิค (Gothic)

พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๕ ที่ประดับด้วยกระจกสี

Copyright by Polyboon Co.,Ltd