| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Travel / เมืองหนุมาน ::: ท่องเที่ยวทั่วไทย :::
 

เมืองหนุมาน
เรื่องเล่า และภาพโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

มีจังหวัดหนึ่งของไทย ที่มีเรื่องราวผูกไว้กับ วรรณคดีเรื่องรามเกียรตื์ โดยเฉพาะตัวละครเอก อย่างพญาหนุมานชาญสมร ไม่รู้เพราะเหตุนี้หรือเปล่า สมุนหนุมานถึงได้เต็มเมืองไปหมด ขนาดมีเทศกาลเลี้ยงโต๊ะจีนลิง เรื่องที่ผูกไว้มีอยู่สองสามตอนสำคัญ ตอนแรกคือตอนที่ พระลักษณ์ต้องหอกโมกศักดิ์ หนุมาณต้องไปหาต้องสังกรณีตรีชวา (ต่อมาใช้เรียกเป็นชื่อสมุนไพรไทย หรือเรียกอีกชื่อว่าหนุมานประสานกาย) และตอนหนุมานยกภูเขาเหาะข้ามมา เศษของภูเขาก็ตกอยู่บริเวณจังหวัดลพบุรี เรียกแถวนั้นมาเขาสมอคอน มีการสร้างรูปปั้นหนุมานแบกภูเขาไว้เป็นสัญลักษณ์

และตอนสำคัญคือเมื่อเสร็จศึกทศกัณฐ์แล้ว พระรามได้ตั้งให้หนุมานเป็น พญาอนุชิต (อนุชิต แปลว่า ชนะอยู่เนืองๆ ไม่ใช่ชนะน้อยๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ) แล้วครองกรุงลงกา แต่ด้วยวาสนาไม่ถึง พญาอนุชิตไม่สามารถนั่งบัลลังก์ได้เพราะจะร้อน พระรามจึงแผลงศรเสี่ยงทาย ว่าหากต้องที่บริเวณใดจะสร้างเมืองให้ครอง ซึ่งเชื่อว่าศรพระรามมาตกในจังหวัดลพบุรี บริเวณที่ศรตก เกิดเป็นดินสอพอง ที่มีสีขาวเหมือนกายหนุมาน จึงเรียกเมื่อลพบุรีว่า เมืองหนุมาน

หากใครมาเยือนจังหวัดลพบุรีมักนิยมเดินทางไปขอพรที่ศาลพระกาฬ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยศาลพระกาฬ สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง แต่ก่อนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ศาลสูง" ทับหลัง ซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยขอมเรืองอำนาจ วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณ พ.ศ. 2494 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ประทับยืน ซึ่งเดิมพระกร และพระเศียร หายไป แต่ต่อมามีผู้นำพระเศียร ของพระสมัยอู่ทอง และพระกรมาต่อ ตามตำนานกล่าวว่า ที่พระกรหายไปทั้งหมดเพราะ พระกาฬไปรับลูกระเบิด พระกรจึงขาดหายไปหมด

และรอบบริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอดนี่เองที่เป็นแหล่งชุมนุมของเหล่าวานร ซึ่งมักเรียกว่าลิงของเจ้าพ่อศาลพระกาฬ ซึ่งมีผู้นำอาหารมาให้อยู่ประจำ จนมีจำนวนมากขึ้น ปัจจุบันราชการต้องหาวิธีจัดระเบียบลิงไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนในละแวกนั้น

Copyright by Polyboon Co.,Ltd