| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Travel / วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ::: ท่องเที่ยวทั่วไทย :::
 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
เรื่องเล่า และภาพโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

ก่อนหน้านี้เป็นเพียงโรงเจขนาด ๒ ไร่ แต่เนื่องจากความตั้งใจสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลครองราชครบ ๕๐ ปี ทางคณะสงฆ์จีนนิกาย มีปณิธานจะพัฒนาที่ส่วนนี้ ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นอกจากนี้ยังสร้างเพื่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไทย-จีน เป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรและสร้างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไป

ช่างฝีมือที่สร้างเป็นช่างมาจากเมืองจีน สร้างแบบศิลปะจีนล้วนๆ เป็นพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง การวางผังตามแบบวัดพุทธศาสนานิกายฌาน ตัวอาคารจะวางผังล้อมลาน เรียกว่า ซี่เตี่ยมกิม การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก พระอุโบสถอยู่กลาง ด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์
ส่วนวิหารอื่นๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้ายขวา

ตลอดช่วงเวลา ๑๐ ปี ในการก่อสร้างและตกแต่งต้องยอมรับว่าเป็นวัดจีนที่สวยงามในทุกรายละเอียดจริงๆ ทั่งระเบียงทางเดิน ผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน ฯลฯ องค์พระประธานก็งดงามสงบสง่างาม หากคุณต้องการมาเยี่ยมชม ไหว้พระ ทำบุญที่วัดนี้เดินทางมาตามเส้นบางบัวทองที่จะไปสุพรรณ พอผ่านบิ๊กคิงส์บางใหญ่ ให้สังเกตโชว์รูม ISUZU ชิดซ้ายเพือ่ลอดใต้สะพาน ลอดเสณ็จก็เลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไหเรื่อย จนถึงทางแยก ที่โรงเรียนพระแม่ เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป เห็นแยกให้เลี้ยวซ้าย จะเห็นหลังคาวัดแล้ว


Copyright by Polyboon Co.,Ltd