| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกคือ คัมภีร์ที่รวบรวม พระธรรม และพระวินัย ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติ และมีพุทธวัจนะไว้ โดยเนื้อหาแบ่งออก เป็นสามส่วนคือ ...
ปางพระพุทธรูป ประจำวันต่างๆ
ตามความเชื่อ หรือเป็นกุสโลบาย ให้คนยึดเหนี่ยวพระพุทธรูปองค์ใด องค์หนึ่ง มาเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกถึง ในการดำเนินชีวิต ประกอบกรรมดี เพื่อให้ชีวิตสงบร่มเย็น...
เทพของพุทธ ของไทย
สำหรับคนไทยเรา รับความเชื่อเรื่องเทวดา มาจากหลายลัทธิ หลายศาสนา จนผสมปนเป ชักจะแบ่งแยกไม่ถูกว่า เทพองค์ใด มาจากความเชื่อดั้งเดิมของใคร...
ราชวงศ์จักรี
ราชวงศ์จักรี ได้ทรงปกครอง ปกป้อง และนำประเทศไทย ให้เจริญรุ่งเรือง ผ่านพ้นโพยภัยต่างๆ มามากกว่า ๒๐๐ ปี นับแต่ตั้งกรุงเทพมหานคร เป็นราชธานี...

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบน และล่าง เป็นสีขาว และสีแดงตามลำดับ ...

เพลงชาติไทย
เพลงชาติไทย เป็นชื่อเพลงชาติของประเทศไทย ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คำร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตรมาตรา ซึ่งแต่งขึ้นภายหลัง ...
ชีวิตคืออะไร
ชีวิตของคนเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเรื่องราว จนบางครั้งก็อดย้อนถาม หรือแสวงหาคำตอบไม่ได้ว่า ชีวิตคืออะไรกันแน่ โดยหลงลืมไปว่า ได้มีผู้ตอบคำถามนี้มาสองพันกว่าปีแล้ว เพียงแต่เราหลงลืม หรือไม่ได้สนใจกันไปเอง ...
ปลาตะเพียนสาน
เครื่องจักสาน ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นของภาคกลาง คือปลาตะเพียนสาน สำหรับแขวนไว้เหนือเปลเด็ก สานด้วยใบลานหรือใบตาล สานเป็นรูปปลาตะเพียนตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มีลูกปลาตัวเล็กๆ ห้อยเป็นพวงอยู่ข้างล่าง ...
กิจวัตรชาวพุทธ
เมื่อกล่าวว่า ชาวพุทธหลายคน เป็นชาวพุทธแต่ในนาม เรียกว่าเป็นตามทะเบียนบ้าน ไม่ได้กระทำตน หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่แสดงว่าเป็นชาวพุทธเลย ก็มีคำถามกลับมาว่า แล้วกิจกรรมของชาวพุทธคืออะไร เข้าวัดขอหวย หรือก็คงไม่ใช่ ...
คุณค่าอาหารไทย
จุดเด่นด้านคุณค่าทางโภชนาการ และ คุณค่าของสมุนไพรไทย ในเครื่องแกงไทย Strong point and Medicinal Benefits of Thai Food ...

<< ดูหน้าก่อน | 02 | ดูหน้าถัดไป >>

Copyright by Polyboon Co.,Ltd