| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Stories / อาราธนาพระ ::: เรื่องเล่าชาวสยาม :::
 


อาราธนาพระ
ภาพและเรื่องโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

ชาวไทยพุทธส่วนมากนิยมสวมพระติดตัวกัน อย่างน้อยหนึ่งองค์ และเรื่องที่ผมถูกถามมาก เรื่องหนึ่งก็คือ เราจะอาราธนาพระขึ้นสวมคออย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิต เป็นภาษาไทยเรานี่แหละ ดีแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รู้ และเราก็รู้ด้วยว่าพูดอะไรออกไป แต่เมื่อมีคำเรียกร้องกันมามากผมก็ขอนำเสนอ คาถาบูชาพระบูชา ทั้งแบบสั้นและแบบยาว ให้คุณได้ลองนำไปเลือกใช้เอาดังนี้ครับ

คาถาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบสั้น

นะโม ๓ จบ
พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง

ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เจ้าบุญนายคุณ เทพเทวาอารักษ์ทุกพระองค์ สิ่งศักดิ์ทุกรูปทุกปาง
โปรดประสิทธิ ความเป็นมงคล ความสวัสดี มั่งมีศรีสุข (พรที่ขอแล้วที่จะตั้งจิตอธิษฐาน จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้ และตลอดไป

พุทธังปะสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม
(จบ)
(หมายเหตุถ้ารีบก็ใช้เฉพาะคำบาลีหรือคำไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง)

คาถาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบยาว

นะโม ๓ จบ
พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง

สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา สิทธิสังฆา จะ อุตตะมา
สิทธิอัฏฐาระสะ มะหาเทวา จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา
สิทธิปัจเจกะ สัมพุทธา สิทธิสัพพัญญุ สาวะกา
สิทธิราโม สิทธิเทวา สิทธิยักโข จะรักขะโส
สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ สิทธิอิสิ มเหสสุรา
สิทธิปัพพะตะ เทวานัง สิทธิการะณะ เทวะตา
สิทธิปาสาทะ เทวานัง สิทธิเจติยะ เทวะตา
สิทธิโพธิรุกขะ เทวะตา สิทธิสรีระ ธาตุโย
พุทธะรูปัญ จะ สัพเพสัง สัพพะรูปัญ จะ เทวะตา
สิทธิติณณัง จะ รุกขานัง วะสิยา ฆะระ เทวะตา
สิทธิชะละถะ ละตา จะ สิทธิอากาสะ เทวะตา
สิทธิมุนี จะ ราชาโน สิทธิปุริสะ ลักขะโณ
สิทธิภุมมัฏฐะ เทวะตา สิทธิกัมมะ พะลัง วะรัง
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ ชะยะ โสตถี ภะวันตุ เม
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ มะมัง รักขันตุ สัพพะทา
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม
สัพพะศัตรู วิธังเสนตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

(จบ)

โดยปกติหลังอาราธนาแล้วจะตามด้วยคาถามงกุฏพระเจ้า ๓ จบ

อิติปิโส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ
อิโสตัง พุทธะปิติอิ

ซึ่งถือว่าเป็นการบรรจุพลังจิตเพิ่มเติม (อันนี้ตามความเชื่อแต่โบราณมานะครับ)

Copyright by Polyboon Co.,Ltd