| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Stories /โครงการไหว้พระ ๙ วัด ๗๖ จังหวัด ::: เรื่องเล่าชาวสยาม :::
 


ขอเชิญส่งภาพพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จากทั่วประเทศไทย ร่วมโครงการไหว้พระ ๙ วัด ๗๖ จังหวัด
เรื่อง และภาพประกอบโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

ในแต่ละวันมีคนไทย ได้เข้ามาไหว้พระหน้าคอมฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จากคำบอกเล่าทางโทรศัพท์ และอีเมลล์ พอสรุปได้ว่า พวกเขาได้กำลังใจ ได้คลายความคิดถึงบ้านเกิด คลายความเหงา ความทุกข์ และที่สำคัญทำให้พวกเขามีสติ ที่จะเผชิญกับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิต

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย ล้วนเป็นจุดศูนย์รวม ศรัทธาความเชื่อ ในการทำดีทำบุญกุศล ให้กับผู้อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ทางทีมงานจึงลงความเห็นว่า น่าจะเป็นการดี หากเราสามารถนำภาพ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดมา ให้เลือกไหว้พระหน้าคอมฯได้ เพราะผู้ที่อยู่ไกลจังหวัดบ้านเกิด จะได้มีโอกาสไหว้พระประจำจังหวัดของตน และเพื่อให้พวกเขาได้ระลึกถึงความเป็นไทย มีความผูกพันกับบ้านเกิด

แต่โครงการนี้คงจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ เล็งเห็นประโยชน์ในการสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญทำกุศล และมีโอกาส ได้ไปไหว้พระทำบุญ ในสถานที่ต่างๆ ส่งภาพพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำ จังหวัดต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการ เพราะลำพังเพียงทีมงานอันน้อยนิด คงไม่สามารถรวบรวมภาพให้ได้ครบ ในระยะเวลาอันสั้นได้ อาจต้องใช้เวลาเป็นแรมปี

ทางทีมงานจึงขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยส่งภาพ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาให้ ทีมงานรวบรวมเพื่อพัฒนาเป็นหน้าเว็บต่อไป

โดยภาพที่ส่งมาขอเป็นภาพแนวนอน มีขนาดภาพกว้างกว่า ๑,๕๐๐ พิกเซล เป็นภาพถ่ายหน้าตรงพระพุทธรูป เพื่อให้ความรู้สึกเหมือน นั่งมองพระพุทธรูปอยู่ และขอให้ไม่มีภาพผู้คนติดเข้ามาในภาพเพื่อความสะดวกใจในการกราบไหว้

โดยส่งภาพมาได้ที่ polyboon@yahoo.co.th หรือ polyboon@gmail.com

โดยทางทีมงานจะใส่ชื่อผู้บันทึกภาพไว้บริเวณมุมภาพด้านล่างเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ ในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มภาพพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ได้อย่างน้อยจังหวัดละ ๙ ภาพแล้ว ทางทีมงานจะรวบรวมบทสวดมนต์ต่างๆเพิ่มเติม เช่น เทศน์มหาชาติ พระคาถามหาสมัยสูตร อภิธรรม ๗ คัมภีร์ เป็นต้น ซึ่งผู้ต้องการเสนอ ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ phuttiwong@gmail.com หรือที่โทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๓๘ ๕๘๙๕

ตัวอย่าง

Copyright by Polyboon Co.,Ltd