| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Plaza ::: รายละเอียดสินค้า / บริการ :::

ให้บูชาพระพุทธรูปปางเปิดโลก หลวงพ่อเขียน เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

พระพุทธรูปปางเปิดโลก ท่านพ่อเขียน เทพเจ้าเขาคิชฌกูฏ สูง ๒๔.๕ นิ้ว กว้าง ๖.๕ นิ้ว สร้างจากทองเหลือง รุ่นนี้มีเพียง ๙ องค์ บนโลก

ที่ฐานมีอักษรเขียนว่า "พิธีเปิดเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี พุทธาภิเศกเทวาเศก เฉลิมพระเกรียรติทรงครองราชย์ ๖๐ ปี รัชกาลที่ ๙ พระครูธรรมสรคุณ (ท่านพ่อเขียน) ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๙"

ท่านพ่อเขียนมอบให้กับคนที่ทำบุญสร้างทางขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาท และทำบุญค่าน้ำค่าไฟ

พระปางเปิดโลกรุ่นนี้มีเพียง ๙ องค์ โดยผ่านพิธีดังนี้

...พิธีพุทธาภิเศกเทวาเศก วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๙
...พิธีเปิดเขา ปิดป่า ปี ๒๕๕๐
...ท่านพ่อเขียนอธิษฐานจิตเดี่ยวอีกครั้งก่อนมอบพระให้

ทองที่ปิดเป็นการปิดทองบูชาเอง ไม่ได้ลงรักปิดทอง พอนานวันเข้าก็เรียบไปกับองค์พระ

ผมมีเพียง ๑ องค์เท่านั้นให้บูชา ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อ เบญจ์ โทร ๐๘๕ ๓๑๗ ๘๓๒๔