| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Plaza / พิธีกรรม และความเชื่อ / ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ ::: รายละเอียดสินค้า / บริการ :::

ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์

หนังสือธรรมะสำหรับอ่านเอง ถวายภิกษุสามเณร หรือแจกเพื่อธรรมทาน
สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

๑. ราคาชุดละ ๙๐ บาท

 • ชุดหนังสือธรรมะ ๓ เล่ม (อาทิ มนต์พิธี สิบสองตำนาน พระพุทธเจ้าเยี่ยมไข้)
 • ชุดหนังสือธรรมะ ๕ เล่ม (อาทิ ศาสนพิธี ทิศทางชาวพุทธ อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เรียนธรรมะบูชาพระฯ)
 • ชุดหนังสือธรรมะ ๙ เล่ม (อาทิ สวดมนต์มงคล ๑- ๓ นวโกวาท เรียนธรรมะ กับพระฯ สาระธรรมต่าง ๆ )
 • ชุดหนังสือกฎแห่งกรรมจากนิทานธรรมบท ๗ เล่ม ๗ ตอน
 • ชุดเรียนธรรมะบูชาพระสุปฏิปันโณ ๑๕ เล่ม ซึ่งเป็นคติธรรมคำสอนของ พระสุปฏิปันโณ แต่ละรูปตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน เล่มเล็กพกสะดวกขนาด ๓x๔ นิ้ว
  สามารถเลือกได้ดังนี้
  1. หลวงปู่ทวด
  2. สมเด็จพระพุฒาจารย์
  3. หลวงพ่ออุตตมะ
  4. หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
  5. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  6. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  7. หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
  8. หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
  9. หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
  10. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  11. หลวงพ่อคูณ ปุริสุทโธ
  12. หลวงปู่บุดดา ถาวโร
  13. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
  14. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  15. หลวงพ่อเกษม เขมโก
  16. หลวงปู่พุทธบาทตากผ้า
  17. หลวงปู่หล้า จันโท
  18. หลวงพ่อแพ เขมังกโร
  19. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  20. หลวงพ่อโอภาสี
  21. หลวงปู่คลิ้ง จันทสิริ
  22. หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
  23. หลวงปู่ขาว อนาลโย
  24. หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
  25. หลวงปู่สิม พุทธจาโร
  26. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  27. หลวงตาแพรเยื่อไม้
  28. หลวงพ่อเผือก ปัญญาธโร
  29. หลวงปู่คำดี ปภาโส
  30. สมเด็จพระธีรญาณมุนี

   

  ๒. ชุดฝึกฝนสมาธิ ๗ เล่ม ราคาชุดละ ๔๒ บาท มีดังนี้

  1. ฝึกฝนสมาธิกับสมเด็จโต
  2. ฝึกฝนสมาธิกับหลวงปู่มั่น
  3. ฝึกฝนสมาธิกับหลวงพ่อชา
  4. ฝึกฝนสมาธิกับหลวงพ่อพุทธทาส
  5. ฝึกฝนสมาธิกับหลวงปู่เทสก์
  6. ฝึกฝนสมาธิกับพระอาจารย์สิงห์
  7. ฝึกฝนสมาธิกับหลวงพ่อจรัญ

๓. ชุดกฎแห่งกรรม ๗ เล่ม ๗ ตอน ราคาชุดละ ๘๔ บาท
เรียนรู้กฎแห่งกรรมจากนิทานธรรมบท มีทั้งหมด ๑๔ ตอน ๑๔ เล่ม สามารถเลือกได้

 1. กรรมสนอง
 2. บุพกรรมของพระโมคคัลลาน์
 3. จอมโจรองคุลีมาล
 4. พระเทวทัตต์
 5. สัญญาณแห่งเวร
 6. นางปฎาจารา
 7. ทางสวรรค์
 8. พ่อค้าหมู
 9. เปรต ๑
 10. เปรต ๒
 11. กระแสธรรม
 12. นางจิญจมาณวิกา
 13. พลังบุญ
 14. มรสุมชีวิต

๔. คติธรรมเล่มจิ๋ว ขนาด 3x4 นิ้ว ราคาเล่มละ ๖ บาท อ่านง่ายพกสะดวกราคาประหยัด

 1. พุทธภาษิตคำกลอน
 2. รวมธรรมคำสอน
 3. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 4. บทสวดชัยมงคล
 5. พลังพระพุทธมนต์
 6. บูชาดี มีมงคล
 7. นิจจทาน
 8. มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
 9. ทาน หลักจริยธรรมเบื้องต้นของชาวพุทธ
 10. ทาน บันไดสู่นิพพาน
 11. พุทธคาถา รักษาสิ่งแวดล้อม
 12. ศีล เพื่อความผ่องใสแห่งใจ
 13. ปล่อยวาง อย่างชาวพุทธ

๕. หนังสือแนะนำ

 1. อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ เขียนโดย พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ราคา ๑๒ บาท
 2. พระสงฆ์ไทยยุคไฮเทค เขียนโดย พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ราคา ๑๕ บาท
 3. พรพระ เขียนโดย พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ราคา ๑๕ บาท
 4. หยิบที่เขาขยับ จับเอามาขยาย เขียน พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ราคา ๒๐ บาท
 5. พระจะสูญพันธ์ เขียนโดย พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
  ราคา ๑๕ บาท
 6. สังคมจะสงบสุข ต้องปลุกด้วยคุณธรรม เขียนโดย พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ราคา ๒๐ บาท
 7. วิธีการทำบุญ - ใส่บาตร เขียนโดย เจริญ ผุดวรรณา ราคา ๖๐ บาท
 8. อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข เขียนโดย พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
  ราคา ๑๕ บาท
 9. มาดี ไปดี เขียนโดย พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ราคา ๒๐ บาท
 10. มนต์ชีวิต เขียนโดย ท่านปสัณห์ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ราคา ๓๐ บาท

ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทางร้านไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อ : สั่งสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-29226994-5, 0-16503828 ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
E-Mail Address : sathu@poonporn.com

URL : www.poonporn.com

ชื่อ
E-mail-Address
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ความประสงค์ ต้องการซื้อสินค้า/บริการ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า/บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม