ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา

ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน
จุดเทียนชัยถวายพระพร

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

นำเม้าท์จับพานพุ่ม ไปวางยังตำแหน่ง ที่กำหนดไว้