พุทธดำรัส ชาดก ในชาติต่างๆ สุภาษิต พระธรรม คำสั่งสอน พุทธปาฏิหารย์ บุญทำกรรมแต่ง เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ เกร็ดความรู้ คำอธิบายโดยย่อ คำอุทิศ รายนามผู้ร่วมสร้างพระไตรปิฎก


การจัดสร้างพระไตรปิฏกออนไลน์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ บุญกุศลใดที่สำเร็จแล้วนั้น

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายเพื่อสักการะบูชา พระรัตนตรัย อันมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จบ พระไตรปิฎกทั้งสามประการ พระอรหันต์และพระอริยสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ ทุกพระองค์ ทุกองค์ ทุกรูป บิดา มารดา บุพการี ผู้ให้กำเนิด อุปถัมภ์เลี้ยงดู ในทุกภพทุกชาติ คุณครูบาอาจารย์ ทุกๆท่าน บรมครูหลวงปู่ฤาษี ทุกๆ พระองค์ ครูตำรา ครูเผยแผ่ ครูวิชาการ ในทุกแขนง เทพเทวดาทุกๆ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีบารมีสูงยิ่งๆขึ้น ทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน ด้วยเทอญ

และขอให้บุญกุศลอันเป็นมงคลทั้งหลายเหล่านี้มาบังเกิด แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้ง มารดา บิดา ญาติพี่น้อง หมู่มิตร เจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก บันดาลให้อุดมด้วยปัญญา บารมี และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทำกิจการงานใด ให้สำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป ปราศจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง บังเกิดโชคลาภมากมี ทรัยพ์สินมากมาย ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพานสมบัติ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศรกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง นับแต่บัดนี้ ตราบจนถึงนิพพานด้วยเทอญ

สาธุ

หากกรรมใดที่พวกข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ในทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าจะด้วยการกระทำ คำพูด ความคิด ทั้งที่เจตนา และไม่เจตนา ในชาติภพใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบขมา

ขอบารมีคุณพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ทุกๆพระองค์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ทุกภพทุกชาติ ได้โปรด ประทานอภัย ยกโทษ อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเทอญฯ

สาธุ

"บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทองเรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวาร

เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง

ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งฝอง เต่าปลาปูหอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ

สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม

อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี

พระศุกร์พระเสาร์ เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินนรา

เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย จงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้งพสุธา คงคาวารี

ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ มาบังเกิดมี ความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา

คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสบ ผู้มีปัญญา เดชะกุศล ให้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้าเข้าถึงพระธรรม

ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว ก้าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์ฯ"

 

::: Go To ::: Home Page | Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ |